>Mark Savickas
Mark Savickas2019-03-13T08:11:29+00:00

Project Description

Mark Savickas

Mark Savickas je emeritný profesor a vedúci Katedry behaviorálnych vied na Lekárskej univerzite v severovýchodnom Ohiu. Od roku 1975  pôsobí ako profesor kariérového poradenstva na Štátnej univerzite v Kente (USA). Pôsobí tiež ako hosťujúci profesor na Inštitúte pre výskum zamestnanosti na Univerzite vo Warwicku v Spojenom kráľovstve. Predtým pôsobil ako hosťujúci profesor na Obchodnej univerzite v Loughborough v Spojenom kráľovstve (2007-20013), na Fakulte psychológie na Univerzite Vrije v Belgicku (2005-2008) a na Pedagogickej a psychologickej fakulte Univerzity v Lisabone v Portugalsku (1994). Napísal viac ako 100 vedeckých článkov, 45 kapitol kníh a má za sebou viac ako 500 prezentácií na medzinárodnej úrovni. Získal čestné doktoráty na Univerzite v Lisabone (Portugalsko) a Univerzite v Pretórii (Južná Afrika).

Marka sme pozvali najmä preto, aby nám rozprával o svojom pohľade na to, ako je možné uplatňovať jeho teórie konštruovania kariéry a life-design-u na nedobrovoľné zmeny v kariére u ľudí s nízkou kvalifikáciou.