>Logistika
Logistika

Miesto konania konferencie

Konferencia sa bude konať v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

  • Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Najbližšia autobusová zastávka sa volá „Ekonomická univerzita“ a obsluhujú ju linky 68, 87, 88, 90 and 98. Nachádza sa 2 minúty od vstupu do novej auly (cez podchod).

Pre plánovanie dopravy je možné využiť Google Maps.

Je možné využiť aj taxi aplikácie, ako napríklad HOPIN.