>Prečo sa zúčastniť
Prečo sa zúčastniť

Milé kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

 

V mene Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry mi dovoľte vyjadriť vďačnosť predsedníctvu IAEVG za ich rozhodnutie organizovať výročnú medzinárodnú konferenciu v Bratislave.

Slovensko je mladá krajina, ktorá vznikla v roku 1993 po rozdelení Československa, krajiny, ktorá existovala v strednej Európe od konca prvej svetovej vojny. Napriek tomu má kariérové poradenstvo v našej krajine a v našom regióne dlhú históriu – prvé poradenské centrá boli založené koncom dvadsiatych rokov minulého storočia, iba o dvadsať rokov po tom prvom, založenom Frankom Parsonsom. Odvtedy sa toho veľa zmenilo. Dnes sme konfrontovaní s rovnakými výzvami, ako všetky ostatné rozvinuté krajiny – lepšie kariérové poradenstvo je jednou z nich.

Organizácia výročnej Konferencie IAEVG 2019 v Bratislave, na Slovensku, je pre mňa osobne čosi ako zázrak. Od roku 1999 som individuálnym členom IAEVG a zúčastnil som sa počas týchto rokov viacerých konferencií. Každá z nich bola pre mňa sviatkom a som si istý, že rovnako to vnímala aj globálna komunita kariérového poradenstva. Nepochybujem, že tomu bude tak aj tento rok – pre vás a určite aj pre mňa. Už samotná téma konferencie a jej urgentnosť (Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť) je dôvodom k účasti. Mesto Bratislava a Slovensko sú krásnymi miestami – a to je ďalší dôvod, prečo sa zúčastniť.

 

Štefan Grajcár

Podpredseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry