Konferencia IAEVG 2019
AKTUALIZÁCIA 16.4.2019: Výzva na predkladanie príspevkov je oficiálne uzavretá. Celkovo bolo zaslaných 197 príspevkov z 39 krajín. Momentálne prebieha proces hodnotenia členmi Vedeckého výboru konferencie.

Rečníci konferencie

Ukázať všetkých rečníkov

Vedecký výbor

Vedecký výbor je zložený z významných svetových a slovenských vedcov v oblasti kariérového rozvoja.

Čítajte viac