Konferencia IAEVG 2019
AKTUALIZÁCIA 14.03.2019: Cieľom medzinárodnej konferencie IAEVG je zvýrazniť nižšie uvedené výzvy, s ktorými je konfrontovaná globálna komunita vedcov, poradcov a tvorcov politík. Avšak na konferencii je možné prezentovať aj príspevky týkajúce sa iných tém z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.  Výzva na predkladanie príspevkov je otvorená do 31.03.2019.

Vedecký výbor

Vedecký výbor je zložený z významných svetových a slovenských vedcov v oblasti kariérového rozvoja.

Čítajte viac

Rečníci konferencie

Ukázať všetkých rečníkov