>Program konferencie
Program konferencie

Upozornenie: Predbežná programová štruktúra. Konečná verzia programu bude zverejnená počas leta 2019.

Voliteľný predprogram: 9. – 10. September 2019

Študijné návštevy a Globálne sympózium v Brne (viac informácií).

Deň 1: Streda, 11. september 2019

Čas Program
8:00 Otvorená registrácia
9:30 Oficiálne otvorenie konferencie predstaviteľmi organizátorov a IAEVG
10:30 Keynote Session 1: Inkluzívna spoločnosť v dobe neistej práce

Saša Uhlová: Hrdinovia kapitalistickej práce

Mark Savickas: Konštruovanie kariéry / life design pri nedobrovoľných zmenách kariéry?

Jessie Koen: Budúcnosť stabilného zamestnania: kde začať?

Zhrnutie a diskusiu moderuje Annamaria di Fabio

12:30 Obed
13:30 Paralelné sekcie 1
15:00 Káva
15:30 Paralelné sekcie 2
17:00 Koniec 1. dňa
19:00 Gala večer

Deň 2: Štvrtok, 12. september 2019

Čas Program
9:00 Paralelné sekcie 3
10:30 Káva
11:00 Keynote Session 2: Rozvíjajúce sa krajiny: kariérové poradenstvo ako „luxus“

Gideon Arulmani: Kariérové poradenstvo v spoločnostiach a kultúrach, kde je kariéra cudzím pojmom.

Kobus Maree: Inkulturácia a kontextualizácia kariérového poradenstva pre krajiny globálneho juhu.

Anna Hogenová: Systém a moc v spoločnosti posadnutej výkonom

Zhrnutie a diskusiu moderuje Tibor Bors Borbély-Pecze

13:15 Obed
14:30 Paralelné sekcie 4
16:00 Káva
16:30 Paralelné sekcie 5

Veľtrh nástrojov

18:00 Koniec 2. dňa
18:15 Valné zhromaždenie IAEVG

Deň 3: Piatok, 13. september 2019

Čas Program
9:00 Paralelné sekcie 6
10:30 Káva
11:00 Keynote Session 3: Od Priemyslu 4.0 k Inkluzívnej spoločnosti 4.0?

Norman AmundsonPrístup Guiding Circles pre kariérový rozvoj minoritných skupín.

Annamaria Di Fabio: Psychológia udržateľnosti a udržateľného rozvoja: kľúčový príspevok kariérového poradenstva.

13:00 Obed
14:00 Paralelné sekcie 7
15:00 Záverečná ceremónia
16:00 Koniec konferencie

Speakers

Show all speakers