>Program konferencie
Program konferencie

Upozornenie: Predbežná programová štruktúra. Konečná verzia programu bude zverejnená počas roka 2019.

Voliteľný predprogram: 9. – 10. September 2019

Študijné návštevy a Globálne sympózium v Brne (viac informácií).

Deň 1: Streda, 11. september 2019

Čas Program
8:00 Otvorenie registrácie
10:00 Saša Uhlová: Hrdinovia kapitalistickej práce

Keynote Session

Mark Savickas: Konštruovanie kariéry / life design pri nedobrovoľných zmenách kariéry?

Jessie Koen: Budúcnosť stabilného zamestnania: kde začať?

17:30 Koniec programu 1. dňa
19:30 Gala večer

Deň 2: Štvrtok, 12. september 2019

Čas Program
9:00 Keynote session

Gideon Arulmani: Kariérové poradenstvo v spoločnostiach a kultúrach, kde je kariéra cudzím pojmom.

Kobus Maree: Inkulturácia a kontextualizácia kariérového poradenstva pre krajiny globálneho juhu.

17:00 Koniec programu 2. dňa
17:00 Valné zhromaždenie IAEVG

Deň 3: Piatok, 13. september 2019

Čas Program
9:00 Keynote session

Norman Amundson: Prístup Guiding Circles pre kariérový rozvoj minoritných skupín.

Annamaria Di Fabio: Psychológia udržateľnosti a udržateľného rozvoja: kľúčový príspevok kariérového poradenstva.

15:30 Ukončenie konferencie

Rečníci konferencie

Ukázať všetkých spíkrov