>Organizačný výbor
Organizačný výbor

Organizačný výbor

Tomáš Šprlák
Tomáš Šprlák
Predseda organizačného výboru
ZKPRK (SK)
Petr Chaluš
Petr Chaluš
Koordinátor Globálneho sympózia v Brne
Euroguidance (CZ)
Lenka Martinkovičová
Lenka Martinkovičová
Koordinátorka Vedeckého výboru
ZKPRK (SK)
Zuzana Záhradníková
Zuzana Záhradníková
Koordinátorka organizačného výboru
ZKPRK (SK)
Kateřina Hašková
Kateřina Hašková
SKPKR (CZ)
Štefan Grajcár
Štefan Grajcár
ZKPRK (SK)
Alice Mullerová
Alice Mullerová
SKPKR (CZ)
Ladislav Ostroha
Ladislav Ostroha
Marketing a PR
Euroguidance (SK)
Andrea Csirke
Andrea Csirke
SKPKR (CZ)
Zuzana Freibergová
Zuzana Freibergová
SKPKR (CZ)
Martin Martinkovič
Martin Martinkovič
ZKPRK (SK)
Hana Rozprýmová
Hana Rozprýmová
Centre Education for All Brno (CZ)