>Guðbjörg Vilhjálmsdóttir
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir2019-08-30T20:34:18+00:00

Project Description

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir

Gudbjörg Vilhjálmsdóttir je profesorkou kariérového poradenstva na Islandskej univerzite. Od roku 1991 pôsobí v oblasti vzdelávania poradcov a od roku 2016 do roku 2018 bola vedúcou Fakulty sociálnych a humanitných vied. Od roku 2009 do roku 2015 bola riaditeľkou Centra celoživotného poradenstva na Islandskej univerzite.

Výskum Dr. Vilhjálmsdóttir sa týka problematiky výberu životnej cesty a toho, aká pomoc môže byť občanom poskytnutá pri riadení kariéry a problémoch týkajúcich sa kariérového rozvoja. Napísala vedecké články a kapitoly o živote a kariére, rode a kariére, konštruovaní kariéry, príbehoch v kariérovom poradenstve, merania kariérovej adaptability, hodnotenia kariérových intervencií ako aj histórie školského a kariérového poradenstva na Islande. Riadila aj prvý porovnávací výskum poradenských postupov v severských krajinách. Vilhjálmsdóttir je autorom programu kariérového vzdelávania pre dospievajúcich a koordinovala vývoj prvého internetového programu kariérového poradenstva na Islande.

Vilhjálmsdóttir je v súčasnosti novozvolenou členkou výkonnej rady Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG).

Diskutované témy

Categories: