>Roberta Neault
Roberta Neault2019-09-07T20:18:49+02:00

Project Description

Roberta Neault

Roberta Neault, CCC, CCDP, GCDFi, prezidentka Life Strategies a projektová riaditeľka v Kanadskej nadácie pre rozvoj kariéry, je ocenenou špecialistkou na rozvoj kariéry. Práca Roberty bola ocenená cenou Stu Conger Award za rok 2002 za leadership v kariérnom poradenstve a rozvoji kariéry v Kanade, Zlatou medailou za rok 2011 za medzinárodný leadership v kariérnom rozvoji a cenou 2019 Etta St. John Wileman za celoživotný prínos v oblasti rozvoja kariéry. Naposledy bola menovaná za členku Národnej asociácie rozvoja kariéry v Spojených štátoch.

Ako poradca-vychovávateľ, konzultant, autor a medzinárodný spíker sa Roberta v súčasnosti venuje malej súkromnej praxi kariérového poradcu / trénera, cestovaniu, online výuke, konzultáciám, písaniu a výskumu. Roberta vyučovala po celej Severnej Amerike a v Číne, Indonézii a Saudskej Arábii na širokú škálu tém týkajúcich sa kariéry. Napísala niekoľko kapitol, článkov z časopisov a kníh, ktoré sa týkali kariéry. Roberta donedávna pôsobila vo funkcii dekana fakulty behaviorálnych vied na Yorkville University a pôsobila Kanadskom tíme na Medzinárodnom sympóziu o kariére a verejnej politike v Nórsku v roku 2019.

Diskutované témy