>Kobus Maree
Kobus Maree2019-07-04T20:51:35+02:00

Project Description

Kobus Maree

Kobus Maree je profesorom na katedre Pedagogickej Psychológie na Univerzite v Pretórii. Vo svojom výskume sa zaoberá najmä konštruovaním kariéry, poradenstvom, emocionálne-sociálnou inteligenciou a sociálnou zodpovednosťou, ako aj facilitáciou učenia a matematikou.

Je editorom viacerých vedeckých časopisov (South African Journal of Psychology, Gifted Education International, Early Child Development and Care) a členom niekoľkých národných a medzinárodných organizácií. V roku 2014 získal cenu Juhoafrickej akadémie vied za výnimočný príspevok v oblasti pedagogiky.

Profesor Maree je autorom alebo spoluautorom viac ako 115 vedeckých a 65 kníh/ kapitol v oblasti kariérového poradenstva a príbuzných odborov. Ako keynote spíker vystupoval na viac než 25 medzinárodných konferenciách. Posledné roky sa venuje výskumu a výuke na viacerých univerzitách po celom svete.

Kobusa Maree sme pozvali, aby s nami diskutoval o tom, ako sa dá robiť kariérové poradenstvo pre deti a dospelých v rozvojových krajinách. Sám hovorí o „indigenizácii“ (indigenisation) kariérového poradenstva .