>Jessie Koen
Jessie Koen2019-07-04T20:51:07+00:00

Project Description

Jessie Koen

Jessie Koen pracuje ako docentka na Katedre psychológie práce a organizácie na Amsterdamskej univerzite. Vo svojom výskume sa zameriava na budúcnosť kariéry. Jej cieľom je zistiť, ako sa ľudia môžu usilovať o udržateľnú kariéru na trhu práce charakterizovanom neistou prácou, digitalizáciou a meniacimi sa ekonomickými podmienkami. Jessie Koen publikovala svoju prácu vo viacerých časopisoch a získala niekoľko ocenení a grantov za svoju prácu (pozri www.jessiekoen.com).

Príslušnosť:

  • Amsterdamská univerzita, Katedra psychológie práce a organizácie;
  • Inštitút budúcnosti práce, Curtinova univerzita, Perth, Austrália;
  • Centrum expertízy o budúcnosti stabilnej práce, Amsterdamská univerzita.

Vo svojom príspevku bude Jessie diskutovať o viacerých spôsoboch, ako môžeme pomôcť klientom získať väčšiu istotu zamestnania napriek hrozbám na dnešnom a zajtrajšom trhu práce. Bude hovoriť aj o tom, ako môžeme „prelomiť“ negatívnu špirálu neistoty v zamestnaní, ktorej často čelia občania s nižším vzdelaním.

Diskutované témy

Categories: