>Annamaria Di Fabio
Annamaria Di Fabio2019-07-04T20:50:52+00:00

Project Description

Annamaria Di Fabio

Annamaria Di Fabio, Ph.D., je profesorkou profesijnej a organizačnej psychológie na Katedre vzdelávania a psychológie (sekcia psychológie) Univerzity vo Florencii. Je riaditeľkou týchto medzinárodných výskumných a intervenčných laboratórií: Pracovná a organizačná psychológia pre kariérové poradenstvo, talenty a zdravé organizácie (WOPsyLabOProCCareerT & HO), Medzikultúrna pozitívna psychológia, prevencia a udržateľnosť (CCPPsyP & S). Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na pracovnú a organizačnú psychológiu, psychológiu kariéry, kariérové poradenstvo a dôstojná práca / dôstojný život, psychológiu harmonizácie, emocionálnu inteligenciu, psychológiu individuálnych rozdielov, pozitívnu preventívnu psychológiu v perspektíve primárnej a multikultúrnej prevencie ale tiež na podporu nových oblasti psychológie trvalej udržateľnosti a trvalo udržateľného rozvoja.

Je autorkou viac ako 200 odborných článkov a kníh / kapitol a je editorkou viacerých vedeckých časopisov.  Spolupracuje na výskumných aktivitách s mnohými univerzitami a inštitúciami po celom svete. Od júla 2018 bola zvolená do správnej rady Medzinárodnej asociácie aplikovanej psychológie (IAAP) a je zodpovedná za medzinárodný projekt IAAP „Podpora dôstojnej práce pre všetkých“.

Annamariu sme pozvali, aby nám porozprávala o psychológii udržateľnosti a o dôležitej role kariérového poradenstva v trvalo udržateľnom rozvoji.

Diskutované témy

Categories: