>Anna Hogenová
Anna Hogenová2019-07-19T19:23:17+02:00

Project Description

Anna Hogenová

Anna Hogenová (prof. PhDr. CSc.), nar. 23. 10. 1946, vystudovala FTVS UK a FF-UK, obory: čeština, občanská nauka, tělesná výchova), matka tří dětí, přednáší: dějiny filosofie, fenomenologii, filosofii těla, filosofii výchovy na PedF UK, HTF UK.

Abstrakt: Tekutá společnost, rozvolnění lidských vztahů a vazeb. Disipace člověka do spousty úkolů a rolí, sebeztráta, možnost vyhoření, úloha rauše v dnešní době. Krize jistot v postmoderní době, digitální myšlení a věcné myšlení, nutnost usebrání a uvlastnění v době „přemocňování“. Tišina duše a její úloha dnes. Nutnost porozumět, nikoli jen mít informace; nutnost života z vlastního pramene.

Diskutované témy

Categories: