>Tibor Bors Borbély-Pecze
Tibor Bors Borbély-Pecze2019-06-21T19:17:06+02:00

Project Description

Tibor Bors Borbély-Pecze

Borbély-Pecze, Tibor Bors, je senior konzultant pre politiku trhu práce a kariérového poradenstva v Budapešti; docent na John Wesley Theological College v Budapešti; tiež čestný docent Andragogiky na Milton Friedman University, Budapešť a Katedre pracovného a sociálneho práva, Univerzita v Szegede. Senior Project Officer Ministerstva financií Maďarskej republiky. Je viceprezidentom Maďarskej pedagogickej spoločnosti, predsedom sekcie kariérového vzdelávania, členom predstavenstva Medzinárodnej asociácie pre vzdelávanie a odbornú prípravu (IAEVG) a Medzinárodného centra pre rozvoj kariéry a verejnú politiku (ICCDPP). Vo svojom výskume sa zameriava na rozvoj a hodnotenie politík kariérového poradenstva na globálnej úrovni, s osobitným zameraním na Európu a bývalé komunistické krajiny.

Pozvali sme Tibora, aby nám pomohol lepšie porozumieť špecifikám a aktuálnej situácii kariérového poradenstva v transformujúcich sa krajinách, najmä v regióne strednej a východnej Európy.