>Saša Uhlová
Saša Uhlová2019-07-04T20:52:17+00:00

Project Description

Saša Uhlová

Vyštudovala romistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Po štúdiách sa živila antropologickým terénnym výskumom v sociálne vylúčených lokalitách. Štyri roky učila na Rómske strednej škole sociálnej v Kolíne. Od novembra roku 2009 do decembra 2016 bola redaktorkou internetového denníka Denník Referendum. V roku 2011 pôsobila v ROMEA z.s. ako redaktorka mesačníka Romano vodi. V súťaži Novinárska cena 2015 získala Čestné uznanie. Začiatkom roka 2017 sa stala redaktorkou internetového denníka A2larm.

Sašu sme pozvali, pretože v roku 2017 sa nechávala zamestnávať pod zmenenou identitou ako zamestnankyňa alebo brigádnička v rôznych nízkopríjmových zamestnaniach. Tento projekt podporený Nadáciou nezávislej žurnalistiky mapuje pracovné podmienky nekvalifikovaných a nízkopríjmových skupín obyvateľstva v českých firmách. O svojej skúsenosti napísala sériu reportáží, ktoré vyvolali ohlas na medzinárodnej úrovni.