>Gideon Arulmani
Gideon Arulmani2019-07-04T20:51:50+00:00

Project Description

Gideon Arulmani

Gideon pracuje pre Promise Foundation v Indii. Je zakladateľom Indickej asociácie kariérového a životného plánovania (Indian Association for Career and Livelihood Planning), a viceprezidentom Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG). Je hosťujúcim profesorom na viacerých univerzitách (Canterbury Christ Church University UK, Martin Luther Christian University India) a zastáva post „international fellow“ v NICEC (Cambridge, UK), a v Konzorciu pre výskum multikultúrnej psychológie (Michigan, USA). Gideon pravidelne spolupracuje ako konzultant so Svetovou bankou, Ázijskou rozvojovou bankou, Unicef a ILO. Celkovo sa pre tieto agentúry podieľal na projektoch v 36 krajinách.

Gideona sme pozvali, aby nám sprostredkoval svoj pohľad na to, akú rolu môže kariérové poradenstvo zohrávať v krajinách a kultúrach, pre ktoré je kariéra úplne cudzím pojmom. Zaujíma nás tiež jeho prístup Jiva, ktorý ku kariérovému poradenstvu pristupuje na základe východných filozofických základov.